Generalny wykonawca

Nasze kontrakty realizujemy w formule generalnego wykonawstwa. Zapewniamy realizację prac w pełnym zakresie, prac budowlanokonstrukcyjnych, zagospodarowania terenów zewnętrznych, a także wszystkich prac instalacyjnych i wykończeniowych.

Doświadczona kadra techniczna zapewnia pełny nadzór nad procesem budowy wraz z koordynacją i konsultacjami z wszystkimi stronami procesu budowlanego. Na życzenie Inwestora zapewniamy nadzór w zakresie koordynacji dostaw i procesów realizowanych przez firmy trzecie – m.in. dostawy i montaż wyposażenia, urządzeń, montaż instalacji i technologii produkcyjnych itp.